Kursevi

Alfa Diving Team svima koji su zainteresovani da nauče da rone organizuje završavanje svih vrsta kurseva, bilo rekreativnih, bilo tehničkih, kako u Beogradu na bazenu "Tašmajdan", tako i na crnogorskom ili hrvatskom primorju u periodu kada klub planira odlazak na ekskuzije ili produžene vikende. Alfa Diving Team za svoje članove obezbeđuje, kako rekreativne, tako i tehničke kurseve po PSS ronilačkoj asocijaciji.
Instruktori sa kojima sarađuje Alfa Diving Team su međunarodno priznati i veoma poznati u ronilačkim krugovima. Oni se aktivno bave ronjenjem i iza njih stoji jedno ogromno iskustvo. Za članove Alfa Diving Team-a koji žele da završe kurs u Beogradu (bazen "Tašmajdan" i Ada Ciganlija) organizovaćemo adekvatnu obuku prilagođenu gradskim uslovima. Na kursu se dobija sav neophodni materijal potreban za polaganje teoretskog dela ispita, knjige, skripte, kao i materijal u elektronskom obliku, prezentacije i razni programi za proračunavanje gasova.

Smatramo da završavanje kursa na moru ima višestruku prednost u odnosu na završavanje kursa u Beogradu. Kurs je intenzivan i podrazumeva celodnevni boravak sa dva zarona dnevno, pri kojima je vidljivost odlična, uz stalni stručni nadzor instruktora i pomoć u savlađivanju teoretskog dela kursa. Velika prednost završavanja kursa na ovaj način je i u tome što ste u potpunosti posvećeni učenju bez svakodnevnih trzavica koje imate dok ste kod kuće. Dok ste na kursu biće vam obezbeđena ronilačka oprema, a kasnije ćemo vam pomoći da nabavite svoju opremu pod najpovoljnijim uslovima.

Kurseve organizujemo kako u Beogradu, tako i na hrvatskom i crnogorskom primorju, pri čemu se trudimo da celokupan boravak na kursu bude interesantan, prijatan i udoban, a u isto vreme i pristupačan.
Posebno bismo istakli da je Alfa Diving Team licencirani centar za obuku ronilaca po PSS asocijaciji za Srbiju.

Ime PSS skraćenica je za Professional Scuba Schools koja je utemeljena 90-ih godina prošlog veka, zaslugom nekolicine zanesenjaka i stručnjaka koji se obukom ronilaca bave već 25 godina kao instruktori i vođe ronilačkih škola. PSS je nastala kao produkt njihovih iskustava i danas je jedna od najboljih škola koja deluje na svim područjima ronilačkih aktivnosti.

Osnovna karakteristika didaktike PSS je stalno unapređivanje i ažuriranje normi i procedura.

PSS je jedina priznata profesionalna ronilačka škola sa sedištem u Evropi. Škola ima sve potrebne sertifikate (RSTC), u skladu sa evropskim zakonodavstvom (EN).

Za više informacija o kursevima, izaberite neku od kategorija:

Free Diving
Recreational
Technical
Emergency
Free Diving

PSS KURSEVI FREE DIVING

Kada se koristi termin „snorkeling“ pod tim PSS smatra gledanje podvodnog sveta sa površine prilikom plivanja opremljeni sa opremom za ronjenje na dah. To može uključiti i pliće zarone pod površinu (skin diving) u okviru mogućnosti početnika. Na drugoj strani imamo termin „slobodno ronjenje“ ili „free diving“ što podrazumeva ozbiljnije ronjenje na veće dubine, pa ono nije vezano samo za površinu.

Primeri ove aktivnosti se izvode i rade iz ličnog zadovoljstva i zato ga nazivamo „rekreativnim“. Zato je potrebno da PSS Worldwide odredi sigurnosne granice i tako strogo definiše pojam „sigurno izvedena rekreativna aktivnost“.

Granice rekreativnog ronjenja na dah:

 • Snorkeling for Juniors: max 1,5 metar
 • Snorkeling: max 2,5 metra
 • Skin Diver: max 5 metara
 • Junior Free Diver: max 8 metara
 • Free Diver: max 10 metara
 • Advanced Free Diver: max 20 metara
 • Technical Free Diving: zavisi o vrsti završenog kursa

Programi PSS kurseva snorkeling i ronjenja na dah osmišljeni su u saradnji sa aktualnim svetskim prvakom u ronjenju na dah Gianlucom Genonijem.

Free Diving kursevi

Recreational

PSS KURSEVI RECREATIONAL DIVING

Termin REKREATIVNO se odnosi na aktivnosti ronjenja koje radimo radi ličnog zadovoljstva, a kao prijatno provođenje slobodnog vremena.

U stvarnosti, tokom godina se značenje ovog termina menjalo, i sada smo došli do značenja "ronilačke aktivnosti sprovedene u određenim dobro definisanim granicama".

Kada pređemo postavljene granice rekreativnog ronjenja prelazimo u kategoriju tehničkog ronjenja (koje se uči na kursu PSS Tehnical). Tehnički ronioci rone iz vlastitog zadovoljstva. Međutim, nekim roniocima to postane zanimanje odnosno profesija, a to su vođe ronjenja, instruktori i njihovi pomoćnici odnosno asistenti.

Kursevi se pri sekciji PSS za rekreativno ronjenje izvode uz upotrebu aparata sa otvorenim krugom sa vazduhom ili nitroxom i to do 40 metara dubine i u maksimalnom vremenu zarona bez dekompresijskih zastanaka.

Granice rekreativnog ronjenja:

 • Scuba Experience: max 12 metara
 • Scuba Diver: max 12 metara
 • Open Water Diver: max 18 metara
 • Junior Advanced Open Water Diver: max 21 metar
 • Advanced Open Water Diver: max 30 metara
 • Deep Diver: max 40 metara
 • Apsolutna granica rekreativnog ronjenja: 40 metara

Recreational kursevi

Technical

PSS KURSEVI TECHNICAL DIVING

Termin TEHNIČKO se koristi da označi one ronilačke aktivnosti koje se sprovode za lična uživanja, a izlaze van granica "rekreativnog" ronjenja. Da budemo iskreni, hiperbarična medicina smatra da je svaki zaron kod kojeg se za disanje koristi mešavina gasova "tehnički zaron", dok PSS smatra da je ta definicija preopširna u jednom pogledu, a u drugom prerestriktivna.

PSS smatra svaki zaron (bez obzira da li je u ili izvan linije sigurnosti) kod kojeg prelazimo granice rekreativnog ronjenja tehničkim zaronom.

Očigledno tehničko ronjenje takođe ima svoje granice koje se moraju poštovati, posebno tokom sprovođenja obuke.

Granične dubine za tehničke ronioce na kursevima PSS:

 • Zaroni sa vazduhom ili nitroxom: max 50 metara
 • Zaroni sa trimixom: max 100 metara

Technical kursevi

PROFESIONALNI
Technical Instructor
Technical Instructor Trainer
Emergency

PSS KURSEVI EMERGENCY

Pažnja ove sekcije je prvenstveno usmerena na spašavanju hitnih slučajeva koji su u vezi sa ronilačkim aktivnostima. Da bi konačno spašavanje bilo što efikasnije formirani su različiti kursevi, kao na primer kurs prve pomoći i kardiopulmonarne reanimacije, koji su pogodni za svakoga.

Očigledno je da ova pomoć mora biti pružena u skladu sa postupcima koje sprovodi medicinsko osoblje ili spasioci, jer samo tako možemo izvesti svrsishodno spašavanje i održati homogenost u "lancu spašavanja".

Glavna vodilja PSS sekcije za spašavanje su uputstva IRC (Italijanski savet za spašavanje) čiji je PSS Worldwide član. Ova organizacija sarađuje sa ERC (European Resuscition Concil - Evropski savet za reanimaciju) i AHA (American Hearth Asociation – Američka asocijacija za srce) u neprestanom osposobljavanju i obučavanju spašavanja i pružanja prve pomoći.

Svi PSS didaktički materijali za ove kurseve su pažljivo izrađeni uz konsultacije i pod stručnim nadzorom osposobljenog i specijalizovanog medicinskog osoblja.

Emergency kursevi

Pitajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi obuke, ekskurzija ili ronilačke opreme, ne ustručavajte se da nas kontaktirate.

Hvala na upitu. Potrudićemo se da vam odgovorimo u najkraćem roku.